×
DAY DATE TIME RESULT
Thursday Jun 13, 2024

Thursday Jun 13, 2024

Thursday Jun 13, 2024

Thursday Jun 13, 2024

Friday Jun 14, 2024

Friday Jun 14, 2024

Wednesday Jun 12, 2024

6

0

8

2

Wednesday Jun 12, 2024

3

9

8

6

Wednesday Jun 12, 2024

2

5

2

0

Wednesday Jun 12, 2024

9

3

0

8

Thursday Jun 13, 2024

0

5

5

7

Thursday Jun 13, 2024

4

3

4

7

Tuesday Jun 11, 2024

7

8

7

4

Tuesday Jun 11, 2024

8

8

4

8

Tuesday Jun 11, 2024

2

0

0

6

Tuesday Jun 11, 2024

5

8

1

6

Wednesday Jun 12, 2024

1

9

0

0

Wednesday Jun 12, 2024

1

7

6

4

Monday Jun 10, 2024

9

0

7

2

Monday Jun 10, 2024

5

3

2

2

Monday Jun 10, 2024

5

1

9

5

Monday Jun 10, 2024

6

3

5

3

Tuesday Jun 11, 2024

3

8

2

5

Tuesday Jun 11, 2024

2

7

3

6

Sunday Jun 09, 2024

7

5

1

5

Sunday Jun 09, 2024

2

7

6

7

Sunday Jun 09, 2024

9

5

1

2

Sunday Jun 09, 2024

6

8

6

1

Monday Jun 10, 2024

1

0

8

7

Monday Jun 10, 2024

8

6

2

9

Saturday Jun 08, 2024

6

8

7

7

Saturday Jun 08, 2024

4

6

3

0

Saturday Jun 08, 2024

7

0

0

7

Saturday Jun 08, 2024

5

9

7

4

Sunday Jun 09, 2024

5

0

2

2

Sunday Jun 09, 2024

8

9

9

3

Friday Jun 07, 2024

2

5

4

2

Friday Jun 07, 2024

1

8

3

8

Friday Jun 07, 2024

0

2

0

7

Friday Jun 07, 2024

8

9

8

5

Saturday Jun 08, 2024

0

5

8

2

Saturday Jun 08, 2024

3

6

0

4

Thursday Jun 06, 2024

2

4

4

1

Thursday Jun 06, 2024

1

6

9

9

Thursday Jun 06, 2024

7

9

1

4

Thursday Jun 06, 2024

7

6

4

4

Friday Jun 07, 2024

9

1

9

6

Friday Jun 07, 2024

9

2

9

8

Wednesday Jun 05, 2024

0

6

5

8

Wednesday Jun 05, 2024

5

0

2

2

Wednesday Jun 05, 2024

8

0

5

9

Wednesday Jun 05, 2024

0

1

3

5

Thursday Jun 06, 2024

9

4

8

5

Thursday Jun 06, 2024

4

5

6

5

Tuesday Jun 04, 2024

5

8

4

8

Tuesday Jun 04, 2024

1

1

1

2

Tuesday Jun 04, 2024

8

1

9

1

Tuesday Jun 04, 2024

4

2

3

5

Wednesday Jun 05, 2024

9

2

8

0

Wednesday Jun 05, 2024

3

9

1

0

Monday Jun 03, 2024

7

4

2

6

Monday Jun 03, 2024

8

5

8

9

Monday Jun 03, 2024

2

3

2

8

Monday Jun 03, 2024

8

2

4

3

Tuesday Jun 04, 2024

1

1

8

3

Tuesday Jun 04, 2024

6

3

8

4

Sunday Jun 02, 2024

3

1

0

2

Sunday Jun 02, 2024

6

9

4

9

Sunday Jun 02, 2024

2

4

9

2

Sunday Jun 02, 2024

1

5

1

7

Monday Jun 03, 2024

7

6

2

0

Monday Jun 03, 2024

5

2

8

3

Saturday Jun 01, 2024

9

4

9

7

Saturday Jun 01, 2024

8

9

0

9

Saturday Jun 01, 2024

7

4

7

5

Saturday Jun 01, 2024

5

8

1

1

Sunday Jun 02, 2024

3

5

9

0

Sunday Jun 02, 2024

4

8

4

6

Friday May 31, 2024

2

4

2

3

Friday May 31, 2024

3

0

3

4

Friday May 31, 2024

6

4

2

6

Friday May 31, 2024

1

6

9

2

Saturday Jun 01, 2024

2

2

6

2

Saturday Jun 01, 2024

0

6

7

4

Thursday May 30, 2024

1

0

9

9

Thursday May 30, 2024

8

3

5

3

Thursday May 30, 2024

2

1

7

0

Thursday May 30, 2024

3

1

3

8

Friday May 31, 2024

3

8

2

3

Friday May 31, 2024

6

1

2

0

Wednesday May 29, 2024

0

2

2

8

Wednesday May 29, 2024

4

7

3

7

Wednesday May 29, 2024

6

1

9

8

Wednesday May 29, 2024

2

1

4

4

Thursday May 30, 2024

8

1

0

5

Thursday May 30, 2024

7

0

6

5

Tuesday May 28, 2024

3

3

3

5

Tuesday May 28, 2024

5

8

3

2

Tuesday May 28, 2024

1

7

4

0

Tuesday May 28, 2024

8

6

1

0

Wednesday May 29, 2024

8

5

7

7

Wednesday May 29, 2024

9

5

0

1

Monday May 27, 2024

6

9

3

2

Monday May 27, 2024

9

3

3

9

Monday May 27, 2024

7

6

0

6

Monday May 27, 2024

4

0

6

1

Tuesday May 28, 2024

0

7

3

3

Tuesday May 28, 2024

3

9

4

5

Sunday May 26, 2024

7

9

8

6

Sunday May 26, 2024

8

8

6

2

Sunday May 26, 2024

2

1

0

4

Sunday May 26, 2024

5

3

6

8

Monday May 27, 2024

9

7

1

7

Monday May 27, 2024

7

8

5

7

Saturday May 25, 2024

8

9

8

8

Saturday May 25, 2024

5

6

0

7

Saturday May 25, 2024

4

2

9

1

Saturday May 25, 2024

2

3

1

7

Sunday May 26, 2024

1

6

5

7

Sunday May 26, 2024

6

0

0

6

Friday May 24, 2024

8

7

7

8

Friday May 24, 2024

9

0

4

9

Friday May 24, 2024

4

0

6

5

Friday May 24, 2024

7

8

8

2

Saturday May 25, 2024

3

4

9

2

Saturday May 25, 2024

6

3

1

9

Thursday May 23, 2024

8

0

2

3

Thursday May 23, 2024

4

3

8

5

Thursday May 23, 2024

3

0

3

5

Thursday May 23, 2024

3

1

0

5

Friday May 24, 2024

4

4

1

6

Friday May 24, 2024

6

4

6

6

Wednesday May 22, 2024

2

5

0

9

Wednesday May 22, 2024

1

8

5

1

Wednesday May 22, 2024

7

5

9

5

Wednesday May 22, 2024

6

3

2

6

Thursday May 23, 2024

2

5

9

7

Thursday May 23, 2024

6

5

8

8

Tuesday May 21, 2024

3

3

9

2

Tuesday May 21, 2024

2

8

5

3

Tuesday May 21, 2024

4

5

9

5

Tuesday May 21, 2024

7

2

0

8

Wednesday May 22, 2024

1

5

7

4

Wednesday May 22, 2024

9

7

4

3

Monday May 20, 2024

7

8

6

4

Monday May 20, 2024

0

9

9

0

Monday May 20, 2024

0

7

6

7

Monday May 20, 2024

8

6

6

8

Tuesday May 21, 2024

9

0

7

7

Tuesday May 21, 2024

6

4

8

5

Sunday May 19, 2024

5

0

8

3

Sunday May 19, 2024

1

1

5

1

Sunday May 19, 2024

7

0

3

2

Sunday May 19, 2024

3

8

9

3

Monday May 20, 2024

0

8

2

8

Monday May 20, 2024

4

5

6

5

Saturday May 18, 2024

3

2

3

9

Saturday May 18, 2024

6

2

7

8

Saturday May 18, 2024

1

4

5

6

Saturday May 18, 2024

2

0

7

0

Sunday May 19, 2024

9

5

5

2

Sunday May 19, 2024

5

4

0

7

Friday May 17, 2024

7

4

4

6

Friday May 17, 2024

4

0

1

4

Friday May 17, 2024

9

7

4

1

Friday May 17, 2024

5

3

0

2

Saturday May 18, 2024

6

8

6

3

Saturday May 18, 2024

8

6

2

9

Thursday May 16, 2024

6

3

0

4

Thursday May 16, 2024

3

8

7

7

Thursday May 16, 2024

0

0

0

4

Thursday May 16, 2024

5

6

4

1

Friday May 17, 2024

8

3

3

1

Friday May 17, 2024

9

9

3

5

Wednesday May 15, 2024

8

9

8

0

Wednesday May 15, 2024

1

5

5

1

Wednesday May 15, 2024

9

6

6

8

Wednesday May 15, 2024

1

7

4

7

Thursday May 16, 2024

9

8

0

9

Thursday May 16, 2024

7

2

4

2

Tuesday May 14, 2024

4

2

9

0

Tuesday May 14, 2024

6

9

6

5

Tuesday May 14, 2024

8

8

0

8

Tuesday May 14, 2024

9

0

7

9

Wednesday May 15, 2024

7

9

0

7

Wednesday May 15, 2024

8

3

0

2

Monday May 13, 2024

4

7

6

4

Monday May 13, 2024

5

6

7

1

Monday May 13, 2024

7

6

2

3

Monday May 13, 2024

1

9

8

3

Tuesday May 14, 2024

3

3

3

0

Tuesday May 14, 2024

0

6

1

6

Sunday May 12, 2024

3

8

3

1

Sunday May 12, 2024

0

1

9

3

Sunday May 12, 2024

9

3

5

7

Sunday May 12, 2024

4

0

9

5

Monday May 13, 2024

4

9

6

9

Monday May 13, 2024

1

9

5

4

Saturday May 11, 2024

2

9

5

9

Saturday May 11, 2024

6

4

2

0

Saturday May 11, 2024

4

4

5

4

Saturday May 11, 2024

2

8

7

3

Sunday May 12, 2024

1

5

1

7

Sunday May 12, 2024

7

6

9

0

Friday May 10, 2024

9

5

4

2

Friday May 10, 2024

7

4

7

9

Friday May 10, 2024

5

2

2

8

Friday May 10, 2024

0

0

4

7

Saturday May 11, 2024

1

5

4

1

Saturday May 11, 2024

8

2

8

6

Thursday May 09, 2024

4

0

0

1

Thursday May 09, 2024

8

5

3

3

Thursday May 09, 2024

5

3

6

0

Thursday May 09, 2024

1

9

7

7

Friday May 10, 2024

2

2

9

8

Friday May 10, 2024

0

2

6

2

Wednesday May 08, 2024

5

9

9

6

Wednesday May 08, 2024

0

8

0

2

Wednesday May 08, 2024

9

5

8

9

Wednesday May 08, 2024

2

7

0

9

Thursday May 09, 2024

4

2

2

9

Thursday May 09, 2024

6

3

4

9

Tuesday May 07, 2024

0

2

7

3

Tuesday May 07, 2024

6

0

9

7

Tuesday May 07, 2024

5

3

1

0

Tuesday May 07, 2024

1

3

9

3

Wednesday May 08, 2024

6

4

4

1

Wednesday May 08, 2024

3

4

2

2

Monday May 06, 2024

9

3

2

4

Monday May 06, 2024

2

0

7

7

Monday May 06, 2024

7

9

0

4

Monday May 06, 2024

6

6

2

1

Tuesday May 07, 2024

4

1

4

0

Tuesday May 07, 2024

4

0

7

3

Sunday May 05, 2024

7

4

0

2

Sunday May 05, 2024

5

6

9

6

Sunday May 05, 2024

1

8

1

1

Sunday May 05, 2024

4

8

1

8

Monday May 06, 2024

9

9

6

2

Monday May 06, 2024

4

4

7

1

Saturday May 04, 2024

8

5

1

4

Saturday May 04, 2024

2

7

9

9

Saturday May 04, 2024

0

3

2

4

Saturday May 04, 2024

1

3

8

8

Sunday May 05, 2024

8

0

9

4

Sunday May 05, 2024

9

2

6

0

Friday May 03, 2024

7

1

1

2

Friday May 03, 2024

0

3

8

3

Friday May 03, 2024

6

1

1

6

Friday May 03, 2024

2

4

5

1

Saturday May 04, 2024

6

3

5

6

Saturday May 04, 2024

5

3

7

1

Thursday May 02, 2024

8

4

2

4

Thursday May 02, 2024

6

2

9

6

Thursday May 02, 2024

3

8

3

7

Thursday May 02, 2024

9

6

1

2

Friday May 03, 2024

3

9

2

5

Friday May 03, 2024

1

2

8

7

Wednesday May 01, 2024

2

2

4

6

Wednesday May 01, 2024

6

0

9

3

Wednesday May 01, 2024

9

2

0

1

Wednesday May 01, 2024

3

7

6

2

Thursday May 02, 2024

8

4

4

3

Thursday May 02, 2024

0

6

2

1

Tuesday Apr 30, 2024

9

6

0

2

Tuesday Apr 30, 2024

4

2

4

4

Tuesday Apr 30, 2024

6

0

6

9

Tuesday Apr 30, 2024

0

8

6

7

Wednesday May 01, 2024

8

3

7

6

Wednesday May 01, 2024

1

6

4

7

Monday Apr 29, 2024

2

7

2

0

Monday Apr 29, 2024

9

7

6

1

Monday Apr 29, 2024

5

6

7

5

Monday Apr 29, 2024

0

8

3

0

Tuesday Apr 30, 2024

0

6

5

0

Tuesday Apr 30, 2024

6

8

9

6

Sunday Apr 28, 2024

8

6

8

0

Sunday Apr 28, 2024

3

5

1

3

Sunday Apr 28, 2024

2

6

6

2

Sunday Apr 28, 2024

9

2

7

5

Monday Apr 29, 2024

4

7

8

7

Monday Apr 29, 2024

5

7

3

7

Saturday Apr 27, 2024

7

2

1

0

Saturday Apr 27, 2024

4

2

7

2

Saturday Apr 27, 2024

7

6

0

4

Saturday Apr 27, 2024

5

4

5

6

Sunday Apr 28, 2024

6

3

2

3

Sunday Apr 28, 2024

2

1

7

1

Friday Apr 26, 2024

2

3

7

8

Friday Apr 26, 2024

0

2

0

9

Friday Apr 26, 2024

6

8

5

4

Friday Apr 26, 2024

8

4

0

3

Saturday Apr 27, 2024

0

4

7

1

Saturday Apr 27, 2024

8

3

4

9

Thursday Apr 25, 2024

5

0

5

7

Thursday Apr 25, 2024

2

4

0

1

Thursday Apr 25, 2024

7

4

5

0

Thursday Apr 25, 2024

3

0

7

3

Friday Apr 26, 2024

6

2

7

6

Friday Apr 26, 2024

8

0

1

4

Wednesday Apr 24, 2024

3

3

4

8

Wednesday Apr 24, 2024

5

6

0

4

Wednesday Apr 24, 2024

7

6

6

1

Wednesday Apr 24, 2024

4

9

0

2

Thursday Apr 25, 2024

8

6

6

2

Thursday Apr 25, 2024

6

7

3

0

Tuesday Apr 23, 2024

5

6

1

3

Tuesday Apr 23, 2024

1

1

7

1

Tuesday Apr 23, 2024

4

6

2

0

Tuesday Apr 23, 2024

5

8

7

4

Wednesday Apr 24, 2024

7

7

5

3

Wednesday Apr 24, 2024

8

7

5

4

Monday Apr 22, 2024

2

0

6

0

Monday Apr 22, 2024

9

2

0

8

Monday Apr 22, 2024

1

1

4

4

Monday Apr 22, 2024

6

8

9

8

Tuesday Apr 23, 2024

6

5

5

1

Tuesday Apr 23, 2024

9

7

9

9

Sunday Apr 21, 2024

9

0

1

5

Sunday Apr 21, 2024

8

1

9

7

Sunday Apr 21, 2024

7

2

4

3

Sunday Apr 21, 2024

0

8

3

1

Monday Apr 22, 2024

3

1

7

7

Monday Apr 22, 2024

4

5

5

8

Saturday Apr 20, 2024

4

8

6

5

Saturday Apr 20, 2024

9

0

4

9

Saturday Apr 20, 2024

2

5

9

8

Saturday Apr 20, 2024

8

6

5

9

Sunday Apr 21, 2024

1

0

7

9

Sunday Apr 21, 2024

6

5

0

8

Friday Apr 19, 2024

7

4

3

7

Friday Apr 19, 2024

2

0

8

0

Friday Apr 19, 2024

7

8

8

2

Friday Apr 19, 2024

7

8

1

6

Saturday Apr 20, 2024

0

8

8

1

Saturday Apr 20, 2024

1

3

2

4

Thursday Apr 18, 2024

4

6

4

1

Thursday Apr 18, 2024

5

1

6

6

Thursday Apr 18, 2024

8

7

3

5

Thursday Apr 18, 2024

7

4

8

9

Friday Apr 19, 2024

1

4

4

2

Friday Apr 19, 2024

6

0

2

8

Wednesday Apr 17, 2024

5

8

9

8

Wednesday Apr 17, 2024

1

6

0

4

Wednesday Apr 17, 2024

0

8

6

0

Wednesday Apr 17, 2024

3

7

6

7

Thursday Apr 18, 2024

9

1

1

4

Thursday Apr 18, 2024

7

4

5

5

Tuesday Apr 16, 2024

4

8

1

3

Tuesday Apr 16, 2024

8

6

8

5

Tuesday Apr 16, 2024

0

0

5

0

Tuesday Apr 16, 2024

0

8

9

1

Wednesday Apr 17, 2024

1

7

8

8

Wednesday Apr 17, 2024

6

5

5

6

Monday Apr 15, 2024

0

5

3

0

Monday Apr 15, 2024

9

0

3

7

Monday Apr 15, 2024

6

4

4

6

Monday Apr 15, 2024

5

6

9

7

Tuesday Apr 16, 2024

4

4

3

3

Tuesday Apr 16, 2024

7

0

8

1

Sunday Apr 14, 2024

6

2

1

9

Sunday Apr 14, 2024

5

4

3

4

Sunday Apr 14, 2024

7

6

9

3

Sunday Apr 14, 2024

6

9

1

0

Monday Apr 15, 2024

1

7

9

1

Monday Apr 15, 2024

1

0

4

8

Saturday Apr 13, 2024

8

8

7

5

Saturday Apr 13, 2024

3

2

8

1

Saturday Apr 13, 2024

8

3

6

2

Saturday Apr 13, 2024

3

6

3

3

Sunday Apr 14, 2024

9

0

5

1

Sunday Apr 14, 2024

5

3

1

6

Friday Apr 12, 2024

9

0

6

0

Friday Apr 12, 2024

2

2

6

9

Friday Apr 12, 2024

5

3

5

0

Friday Apr 12, 2024

9

1

7

6

Saturday Apr 13, 2024

5

3

5

8

Saturday Apr 13, 2024

1

5

5

2

Thursday Apr 11, 2024

6

4

1

5

Thursday Apr 11, 2024

1

2

4

9

Thursday Apr 11, 2024

5

9

6

7

Thursday Apr 11, 2024

0

9

6

1

Friday Apr 12, 2024

0

3

0

9

Friday Apr 12, 2024

4

5

3

6

Wednesday Apr 10, 2024

9

7

7

9

Wednesday Apr 10, 2024

7

2

9

8

Wednesday Apr 10, 2024

0

0

2

6

Wednesday Apr 10, 2024

4

1

9

6

Thursday Apr 11, 2024

1

8

8

3

Thursday Apr 11, 2024

2

3

9

5

Tuesday Apr 09, 2024

8

7

3

0

Tuesday Apr 09, 2024

7

4

7

4

Tuesday Apr 09, 2024

2

8

3

5

Tuesday Apr 09, 2024

8

7

9

2

Wednesday Apr 10, 2024

6

5

7

0

Wednesday Apr 10, 2024

8

3

3

9

Monday Apr 08, 2024

1

4

9

2

Monday Apr 08, 2024

2

2

7

2

Monday Apr 08, 2024

3

1

3

5

Monday Apr 08, 2024

4

2

5

1

Tuesday Apr 09, 2024

2

7

3

7

Tuesday Apr 09, 2024

8

4

2

7

Sunday Apr 07, 2024

0

8

1

7

Sunday Apr 07, 2024

8

8

5

6

Sunday Apr 07, 2024

9

7

7

5

Sunday Apr 07, 2024

6

1

2

7

Monday Apr 08, 2024

1

4

7

9

Monday Apr 08, 2024

2

0

9

3

Saturday Apr 06, 2024

2

7

0

2

Saturday Apr 06, 2024

0

8

7

3

Saturday Apr 06, 2024

4

2

2

4

Saturday Apr 06, 2024

5

4

2

9

Sunday Apr 07, 2024

1

0

6

4

Sunday Apr 07, 2024

4

7

8

0

Friday Apr 05, 2024

3

8

3

7

Friday Apr 05, 2024

6

0

5

6

Friday Apr 05, 2024

8

7

2

7

Friday Apr 05, 2024

1

6

7

0

Saturday Apr 06, 2024

9

0

8

3

Saturday Apr 06, 2024

2

0

9

2

Thursday Apr 04, 2024

1

8

7

2

Thursday Apr 04, 2024

1

6

5

9

Thursday Apr 04, 2024

8

2

2

1

Thursday Apr 04, 2024

8

3

2

6

Friday Apr 05, 2024

7

8

5

4

Friday Apr 05, 2024

5

2

0

8

Wednesday Apr 03, 2024

1

8

6

2

Wednesday Apr 03, 2024

8

4

8

0

Wednesday Apr 03, 2024

2

0

5

1

Wednesday Apr 03, 2024

0

8

8

9

Thursday Apr 04, 2024

4

6

0

4

Thursday Apr 04, 2024

0

8

5

3

Tuesday Apr 02, 2024

9

3

5

4

Tuesday Apr 02, 2024

8

6

9

7

Tuesday Apr 02, 2024

7

1

9

8

Tuesday Apr 02, 2024

4

8

2

5

Wednesday Apr 03, 2024

3

1

2

3

Wednesday Apr 03, 2024

8

2

5

2

Monday Apr 01, 2024

3

1

3

8

Monday Apr 01, 2024

0

7

1

3

Monday Apr 01, 2024

4

9

3

9

Monday Apr 01, 2024

2

3

1

7

Tuesday Apr 02, 2024

4

8

8

3

Tuesday Apr 02, 2024

1

5

2

7

Sunday Mar 31, 2024

7

2

3

8

Sunday Mar 31, 2024

2

6

8

6

Sunday Mar 31, 2024

8

2

6

1

Sunday Mar 31, 2024

9

6

2

4

Monday Apr 01, 2024

5

9

9

8

Monday Apr 01, 2024

4

4

8

1

Saturday Mar 30, 2024

1

0

2

1

Saturday Mar 30, 2024

2

7

7

2

Saturday Mar 30, 2024

7

8

1

9

Saturday Mar 30, 2024

6

1

1

7

Sunday Mar 31, 2024

6

9

3

0

Sunday Mar 31, 2024

5

2

6

7

Friday Mar 29, 2024

3

1

3

6

Friday Mar 29, 2024

9

0

1

5

Friday Mar 29, 2024

8

8

0

1

Friday Mar 29, 2024

2

8

6

1

Saturday Mar 30, 2024

8

8

5

3

Saturday Mar 30, 2024

7

6

1

0

Thursday Mar 28, 2024

5

4

4

2

Thursday Mar 28, 2024

7

7

6

9

Thursday Mar 28, 2024

0

6

9

2

Thursday Mar 28, 2024

7

4

8

7

Friday Mar 29, 2024

2

1

7

3

Friday Mar 29, 2024

6

8

2

8

Wednesday Mar 27, 2024

4

1

1

4

Wednesday Mar 27, 2024

8

1

8

1

Wednesday Mar 27, 2024

1

8

7

1

Wednesday Mar 27, 2024

0

6

5

9

Thursday Mar 28, 2024

7

3

3

6

Thursday Mar 28, 2024

9

5

7

6

Tuesday Mar 26, 2024

0

9

1

7

Tuesday Mar 26, 2024

7

5

7

4

Tuesday Mar 26, 2024

6

4

6

5

Tuesday Mar 26, 2024

3

4

5

1

Wednesday Mar 27, 2024

5

3

9

5

Wednesday Mar 27, 2024

9

7

1

6

Monday Mar 25, 2024

8

9

5

3

Monday Mar 25, 2024

0

3

0

4

Monday Mar 25, 2024

8

7

8

2

Monday Mar 25, 2024

4

3

2

6

Tuesday Mar 26, 2024

5

6

6

4

Tuesday Mar 26, 2024

5

7

1

2

Sunday Mar 24, 2024

7

3

4

3

Sunday Mar 24, 2024

9

1

6

6

Sunday Mar 24, 2024

7

9

6

7

Sunday Mar 24, 2024

1

7

9

2

Monday Mar 25, 2024

7

6

6

1

Monday Mar 25, 2024

5

5

9

1

Saturday Mar 23, 2024

8

7

0

2

Saturday Mar 23, 2024

6

7

7

8

Saturday Mar 23, 2024

4

0

8

4

Saturday Mar 23, 2024

6

3

8

0

Sunday Mar 24, 2024

5

0

7

3

Sunday Mar 24, 2024

3

1

7

7

Friday Mar 22, 2024

9

0

1

6

Friday Mar 22, 2024

2

2

8

6

Friday Mar 22, 2024

0

7

2

5

Friday Mar 22, 2024

2

4

6

0

Saturday Mar 23, 2024

5

4

7

5

Saturday Mar 23, 2024

3

8

4

5

Thursday Mar 21, 2024

9

2

2

3

Thursday Mar 21, 2024

5

4

6

5

Thursday Mar 21, 2024

0

6

0

2

Thursday Mar 21, 2024

4

7

1

1

Friday Mar 22, 2024

8

4

6

7

Friday Mar 22, 2024

7

1

6

2

Wednesday Mar 20, 2024

2

5

0

6

Wednesday Mar 20, 2024

8

5

7

8

Wednesday Mar 20, 2024

0

6

6

5

Wednesday Mar 20, 2024

3

8

9

8

Thursday Mar 21, 2024

0

3

4

4

Thursday Mar 21, 2024

6

7

5

2

Tuesday Mar 19, 2024

5

6

0

5

Tuesday Mar 19, 2024

3

9

4

0

Tuesday Mar 19, 2024

3

0

7

8

Tuesday Mar 19, 2024

0

9

5

8

Wednesday Mar 20, 2024

1

1

5

3

Wednesday Mar 20, 2024

8

9

7

3

Monday Mar 18, 2024

6

9

6

4

Monday Mar 18, 2024

9

6

2

8

Monday Mar 18, 2024

0

9

4

2

Monday Mar 18, 2024

0

9

4

6

Tuesday Mar 19, 2024

7

5

3

9

Tuesday Mar 19, 2024

0

8

8

5

Sunday Mar 17, 2024

7

6

2

5

Sunday Mar 17, 2024

0

9

1

5

Sunday Mar 17, 2024

3

1

2

2

Sunday Mar 17, 2024

7

0

1

3

Monday Mar 18, 2024

7

8

0

5

Monday Mar 18, 2024

1

3

6

6

Saturday Mar 16, 2024

0

8

6

0

Saturday Mar 16, 2024

9

2

3

1

Saturday Mar 16, 2024

4

1

1

4

Saturday Mar 16, 2024

3

4

8

1

Sunday Mar 17, 2024

8

9

3

7

Sunday Mar 17, 2024

6

4

4

9

Friday Mar 15, 2024

1

8

1

2

Friday Mar 15, 2024

2

1

5

5

Friday Mar 15, 2024

6

3

0

2

Friday Mar 15, 2024

5

4

8

1

Saturday Mar 16, 2024

0

9

8

8

Saturday Mar 16, 2024

7

5

5

0

Thursday Mar 14, 2024

3

7

2

3

Thursday Mar 14, 2024

2

2

8

9

Thursday Mar 14, 2024

0

5

8

4

Thursday Mar 14, 2024

7

7

0

2

Friday Mar 15, 2024

0

3

0

3

Friday Mar 15, 2024

6

8

6

1

Wednesday Mar 13, 2024

9

1

1

9

Wednesday Mar 13, 2024

9

8

6

4

Wednesday Mar 13, 2024

5

8

3

0

Wednesday Mar 13, 2024

5

2

1

8

Thursday Mar 14, 2024

9

0

0

9

Thursday Mar 14, 2024

6

9

8

5

Tuesday Mar 12, 2024

6

1

0

1

Tuesday Mar 12, 2024

8

2

6

9

Tuesday Mar 12, 2024

2

2

5

2

Tuesday Mar 12, 2024

0

0

2

9

Wednesday Mar 13, 2024

8

4

9

1

Wednesday Mar 13, 2024

0

9

3

6

Monday Mar 11, 2024

2

9

7

2

Monday Mar 11, 2024

0

8

5

3

Monday Mar 11, 2024

2

4

7

3

Monday Mar 11, 2024

9

3

4

3

Tuesday Mar 12, 2024

4

4

8

6

Tuesday Mar 12, 2024

4

9

2

6

Sunday Mar 10, 2024

5

2

4

9

Sunday Mar 10, 2024

1

8

7

4

Sunday Mar 10, 2024

8

5

1

1

Sunday Mar 10, 2024

1

5

6

8

Monday Mar 11, 2024

9

9

0

6

Monday Mar 11, 2024

7

9

4

5

Saturday Mar 09, 2024

6

3

1

7

Saturday Mar 09, 2024

2

5

6

2

Saturday Mar 09, 2024

0

2

4

7

Saturday Mar 09, 2024

8

3

0

4

Sunday Mar 10, 2024

5

2

7

2

Sunday Mar 10, 2024

0

4

4

9

Friday Mar 08, 2024

2

3

0

5

Friday Mar 08, 2024

7

9

8

7

Friday Mar 08, 2024

3

5

3

2

Friday Mar 08, 2024

8

9

7

9

Saturday Mar 09, 2024

1

6

6

3

Saturday Mar 09, 2024

7

3

7

0

Thursday Mar 07, 2024

1

5

2

1

Thursday Mar 07, 2024

5

1

9

1

Thursday Mar 07, 2024

7

4

8

3

Thursday Mar 07, 2024

5

1

9

0

Friday Mar 08, 2024

9

0

3

3

Friday Mar 08, 2024

9

9

8

9

Wednesday Mar 06, 2024

1

2

8

9

Wednesday Mar 06, 2024

5

7

1

3

Wednesday Mar 06, 2024

3

7

7

8

Wednesday Mar 06, 2024

5

5

5

4

Thursday Mar 07, 2024

5

8

9

3

Thursday Mar 07, 2024

0

3

5

5

Tuesday Mar 05, 2024

1

3

1

6

Tuesday Mar 05, 2024

3

9

6

3

Tuesday Mar 05, 2024

0

8

7

7

Tuesday Mar 05, 2024

3

0

0

3

Wednesday Mar 06, 2024

7

8

9

7

Wednesday Mar 06, 2024

0

4

8

1

Monday Mar 04, 2024

5

9

5

3

Monday Mar 04, 2024

3

1

1

4

Monday Mar 04, 2024

9

6

1

6

Monday Mar 04, 2024

2

5

2

3

Tuesday Mar 05, 2024

6

0

4

0

Tuesday Mar 05, 2024

2

8

4

7

Sunday Mar 03, 2024

4

2

1

7

Sunday Mar 03, 2024

2

2

7

1

Sunday Mar 03, 2024

1

7

4

5

Sunday Mar 03, 2024

4

8

3

3

Monday Mar 04, 2024

1

7

6

7

Monday Mar 04, 2024

4

2

7

9

Saturday Mar 02, 2024

6

2

6

4

Saturday Mar 02, 2024

9

7

9

9

Saturday Mar 02, 2024

2

9

0

8

Saturday Mar 02, 2024

4

2

7

4

Sunday Mar 03, 2024

7

6

5

2

Sunday Mar 03, 2024

3

1

9

6

Friday Mar 01, 2024

4

5

7

3

Friday Mar 01, 2024

0

2

3

7

Friday Mar 01, 2024

1

5

8

9

Friday Mar 01, 2024

2

4

1

5

Saturday Mar 02, 2024

9

2

6

3

Saturday Mar 02, 2024

5

0

2

7

Thursday Feb 29, 2024

6

7

1

4

Thursday Feb 29, 2024

1

4

0

1

Thursday Feb 29, 2024

7

4

6

4

Thursday Feb 29, 2024

5

8

4

3

Friday Mar 01, 2024

0

0

4

1

Friday Mar 01, 2024

9

9

1

2

Wednesday Feb 28, 2024

1

8

1

4

Wednesday Feb 28, 2024

9

2

2

6

Wednesday Feb 28, 2024

5

2

7

5

Wednesday Feb 28, 2024

5

0

0

1

Thursday Feb 29, 2024

0

2

3

3

Thursday Feb 29, 2024

3

2

6

3

Tuesday Feb 27, 2024

4

7

8

8

Tuesday Feb 27, 2024

8

4

7

9

Tuesday Feb 27, 2024

0

9

6

9

Tuesday Feb 27, 2024

6

0

8

7

Wednesday Feb 28, 2024

4

9

2

9

Wednesday Feb 28, 2024

9

3

4

2

Monday Feb 26, 2024

7

4

0

7

Monday Feb 26, 2024

6

1

5

3

Monday Feb 26, 2024

9

9

1

0

Monday Feb 26, 2024

4

3

8

1

Tuesday Feb 27, 2024

0

0

9

6

Tuesday Feb 27, 2024

8

5

6

6

Sunday Feb 25, 2024

8

1

2

8

Sunday Feb 25, 2024

4

3

8

3

Sunday Feb 25, 2024

9

4

2

6

Sunday Feb 25, 2024

3

8

4

9

Monday Feb 26, 2024

3

0

1

3

Monday Feb 26, 2024

7

3

5

2

Saturday Feb 24, 2024

5

6

3

9

Saturday Feb 24, 2024

8

6

1

5

Saturday Feb 24, 2024

8

7

5

1

Saturday Feb 24, 2024

1

0

5

3

Sunday Feb 25, 2024

7

4

6

8

Sunday Feb 25, 2024

1

8

8

6

Friday Feb 23, 2024

8

3

5

6

Friday Feb 23, 2024

9

0

8

6

Friday Feb 23, 2024

7

8

3

2

Friday Feb 23, 2024

2

4

9

3

Saturday Feb 24, 2024

3

7

3

7

Saturday Feb 24, 2024

6

7

7

0

Thursday Feb 22, 2024

2

5

9

8

Thursday Feb 22, 2024

1

3

7

7

Thursday Feb 22, 2024

4

3

5

4

Thursday Feb 22, 2024

7

4

7

4

Friday Feb 23, 2024

1

1

9

0

Friday Feb 23, 2024

7

6

1

6

Wednesday Feb 21, 2024

2

2

0

7

Wednesday Feb 21, 2024

0

3

6

0

Wednesday Feb 21, 2024

8

2

4

6

Wednesday Feb 21, 2024

4

2

0

8

Thursday Feb 22, 2024

5

8

4

8

Thursday Feb 22, 2024

3

8

2

1

Tuesday Feb 20, 2024

1

8

0

6

Tuesday Feb 20, 2024

7

0

5

0

Tuesday Feb 20, 2024

3

8

7

1

Tuesday Feb 20, 2024

3

7

4

7

Wednesday Feb 21, 2024

0

1

6

6

Wednesday Feb 21, 2024

9

0

2

7

Monday Feb 19, 2024

5

1

8

3

Monday Feb 19, 2024

4

6

0

5

Monday Feb 19, 2024

7

3

7

9

Monday Feb 19, 2024

6

7

7

6

Tuesday Feb 20, 2024

3

5

9

0

Tuesday Feb 20, 2024

6

5

0

7

Sunday Feb 18, 2024

2

7

1

0

Sunday Feb 18, 2024

3

0

4

3

Sunday Feb 18, 2024

7

6

6

4

Sunday Feb 18, 2024

4

0

3

7

Monday Feb 19, 2024

0

0

7

3

Monday Feb 19, 2024

3

5

3

9

Saturday Feb 17, 2024

9

8

6

1

Saturday Feb 17, 2024

6

1

1

5

Saturday Feb 17, 2024

2

5

4

6

Saturday Feb 17, 2024

6

6

6

0

Sunday Feb 18, 2024

9

4

4

0

Sunday Feb 18, 2024

5

8

0

3

Friday Feb 16, 2024

4

1

1

4

Friday Feb 16, 2024

2

7

2

5

Friday Feb 16, 2024

7

6

6

5

Friday Feb 16, 2024

9

1

5

7

Saturday Feb 17, 2024

1

6

8

5

Saturday Feb 17, 2024

8

1

9

8

Thursday Feb 15, 2024

0

5

4

1

Thursday Feb 15, 2024

8

8

9

9

Thursday Feb 15, 2024

9

5

0

4

Thursday Feb 15, 2024

4

0

2

4

Friday Feb 16, 2024

4

3

2

2

Friday Feb 16, 2024

1

5

9

3

Wednesday Feb 14, 2024

4

0

7

4

Wednesday Feb 14, 2024

5

0

8

9

Wednesday Feb 14, 2024

7

7

2

3

Wednesday Feb 14, 2024

6

7

1

8

Thursday Feb 15, 2024

6

7

8

6

Thursday Feb 15, 2024

3

9

0

1

Tuesday Feb 13, 2024

2

4

6

2

Tuesday Feb 13, 2024

0

6

4

0

Tuesday Feb 13, 2024

6

8

2

5

Tuesday Feb 13, 2024

3

9

6

3

Wednesday Feb 14, 2024

5

0

5

2

Wednesday Feb 14, 2024

7

8

0

5

Monday Feb 12, 2024

0

9

1

9

Monday Feb 12, 2024

3

6

7

3

Monday Feb 12, 2024

4

7

4

0

Monday Feb 12, 2024

8

3

3

8

Tuesday Feb 13, 2024

6

3

6

1

Tuesday Feb 13, 2024

7

0

7

2

Sunday Feb 11, 2024

6

8

7

8

Sunday Feb 11, 2024

1

8

1

2

Sunday Feb 11, 2024

8

7

6

3

Sunday Feb 11, 2024

6

9

4

5

Monday Feb 12, 2024

8

8

0

7

Monday Feb 12, 2024

5

6

6

7

Saturday Feb 10, 2024

9

4

8

5

Saturday Feb 10, 2024

2

6

6

2

Saturday Feb 10, 2024

1

3

6

9

Saturday Feb 10, 2024

0

9

6

5

Sunday Feb 11, 2024

0

5

6

4

Sunday Feb 11, 2024

8

6

1

2

Friday Feb 09, 2024

5

5

2

7

Friday Feb 09, 2024

2

0

6

0

Friday Feb 09, 2024

6

8

8

7

Friday Feb 09, 2024

5

1

1

6

Saturday Feb 10, 2024

5

8

0

8

Saturday Feb 10, 2024

9

2

8

9

Thursday Feb 08, 2024

9

6

3

2

Thursday Feb 08, 2024

3

7

7

4

Thursday Feb 08, 2024

7

0

0

7

Thursday Feb 08, 2024

3

2

4

8

Friday Feb 09, 2024

9

1

9

2

Friday Feb 09, 2024

6

6

1

7

Wednesday Feb 07, 2024

2

9

7

3

Wednesday Feb 07, 2024

0

4

4

5

Wednesday Feb 07, 2024

6

3

6

4

Wednesday Feb 07, 2024

3

1

4

1

Thursday Feb 08, 2024

0

3

0

0

Thursday Feb 08, 2024

1

8

4

9

Tuesday Feb 06, 2024

9

6

0

5

Tuesday Feb 06, 2024

8

4

6

1

Tuesday Feb 06, 2024

1

3

3

6

Tuesday Feb 06, 2024

6

0

7

8

Wednesday Feb 07, 2024

4

4

2

6

Wednesday Feb 07, 2024

5

7

5

4

Monday Feb 05, 2024

5

0

4

0

Monday Feb 05, 2024

8

4

5

7

Monday Feb 05, 2024

9

0

1

0

Monday Feb 05, 2024

2

7

5

1

Tuesday Feb 06, 2024

3

5

0

3

Tuesday Feb 06, 2024

2

2

4

2

Sunday Feb 04, 2024

4

1

0

7

Sunday Feb 04, 2024

7

2

7

9

Sunday Feb 04, 2024

2

1

5

4

Sunday Feb 04, 2024

3

5

9

3

Monday Feb 05, 2024

1

5

3

1

Monday Feb 05, 2024

8

4

5

8

Saturday Feb 03, 2024

6

5

3

9

Saturday Feb 03, 2024

3

2

8

1

Saturday Feb 03, 2024

4

0

1

5

Saturday Feb 03, 2024

5

3

1

3

Sunday Feb 04, 2024

1

9

3

4

Sunday Feb 04, 2024

2

5

8

8

Friday Feb 02, 2024

2

9

3

0

Friday Feb 02, 2024

0

8

7

7

Friday Feb 02, 2024

1

6

1

0

Friday Feb 02, 2024

2

2

8

0

Saturday Feb 03, 2024

0

8

2

2

Saturday Feb 03, 2024

5

1

0

4

Thursday Feb 01, 2024

2

5

4

7

Thursday Feb 01, 2024

3

2

5

8

Thursday Feb 01, 2024

5

9

5

3

Thursday Feb 01, 2024

4

3

4

6

Friday Feb 02, 2024

7

4

0

0

Friday Feb 02, 2024

6

3

5

1

Wednesday Jan 31, 2024

4

4

6

4

Wednesday Jan 31, 2024

4

2

0

5

Wednesday Jan 31, 2024

8

8

4

0

Wednesday Jan 31, 2024

0

0

8

9

Thursday Feb 01, 2024

2

1

5

5

Thursday Feb 01, 2024

6

1

0

2

Tuesday Jan 30, 2024

1

6

7

5

Tuesday Jan 30, 2024

6

8

3

8

Tuesday Jan 30, 2024

2

1

8

7

Tuesday Jan 30, 2024

4

2

7

3

Wednesday Jan 31, 2024

7

0

4

7

Wednesday Jan 31, 2024

3

4

7

0

Monday Jan 29, 2024

9

0

3

1

Monday Jan 29, 2024

1

7

7

1

Monday Jan 29, 2024

9

2

1

4

Monday Jan 29, 2024

7

8

3

2

Tuesday Jan 30, 2024

4

1

6

1

Tuesday Jan 30, 2024

8

7

1

2

Sunday Jan 28, 2024

2

5

1

0

Sunday Jan 28, 2024

8

5

4

4

Sunday Jan 28, 2024

0

7

1

6

Sunday Jan 28, 2024

1

4

1

2

Monday Jan 29, 2024

8

9

9

8

Monday Jan 29, 2024

5

7

9

8

Saturday Jan 27, 2024

3

8

7

9

Saturday Jan 27, 2024

3

4

2

9

Saturday Jan 27, 2024

8

6

2

1

Saturday Jan 27, 2024

1

6

8

7

Sunday Jan 28, 2024

9

0

4

5

Sunday Jan 28, 2024

3

3

1

8

Friday Jan 26, 2024

4

7

6

8

Friday Jan 26, 2024

2

2

7

2

Friday Jan 26, 2024

8

6

1

5

Friday Jan 26, 2024

5

0

1

7

Saturday Jan 27, 2024

6

3

1

8

Saturday Jan 27, 2024

0

5

1

5

Thursday Jan 25, 2024

7

4

4

0

Thursday Jan 25, 2024

6

0

4

2

Thursday Jan 25, 2024

8

4

1

4

Thursday Jan 25, 2024

9

2

0

8

Friday Jan 26, 2024

8

4

1

2

Friday Jan 26, 2024

5

2

2

3

Wednesday Jan 24, 2024

1

7

8

1

Wednesday Jan 24, 2024

7

6

8

4

Wednesday Jan 24, 2024

2

7

4

7

Wednesday Jan 24, 2024

3

5

8

8

Thursday Jan 25, 2024

8

7

3

6

Thursday Jan 25, 2024

5

1

8

3

Tuesday Jan 23, 2024

3

3

7

4

Tuesday Jan 23, 2024

7

1

4

1

Tuesday Jan 23, 2024

4

1

4

7

Tuesday Jan 23, 2024

5

2

9

1

Wednesday Jan 24, 2024

1

6

2

4

Wednesday Jan 24, 2024

9

3

3

0

Monday Jan 22, 2024

1

9

1

2

Monday Jan 22, 2024

4

6

4

4

Monday Jan 22, 2024

8

2

9

7

Monday Jan 22, 2024

1

5

4

9

Tuesday Jan 23, 2024

9

3

4

3

Tuesday Jan 23, 2024

3

5

3

9

Sunday Jan 21, 2024

8

2

3

9

Sunday Jan 21, 2024

5

1

2

1

Sunday Jan 21, 2024

0

8

7

4

Sunday Jan 21, 2024

1

6

3

5

Monday Jan 22, 2024

3

3

4

5

Monday Jan 22, 2024

1

7

0

0

Saturday Jan 20, 2024

7

1

5

8

Saturday Jan 20, 2024

9

9

9

2

Saturday Jan 20, 2024

5

6

5

3

Saturday Jan 20, 2024

3

4

6

5

Sunday Jan 21, 2024

6

3

5

0

Sunday Jan 21, 2024

3

0

7

4

Friday Jan 19, 2024

7

0

1

6

Friday Jan 19, 2024

1

1

9

0

Friday Jan 19, 2024

9

5

2

9

Friday Jan 19, 2024

7

5

7

2

Saturday Jan 20, 2024

9

1

2

7

Saturday Jan 20, 2024

1

6

8

1

Thursday Jan 18, 2024

4

7

1

4

Thursday Jan 18, 2024

0

4

9

1

Thursday Jan 18, 2024

7

3

6

4

Thursday Jan 18, 2024

5

7

2

3

Friday Jan 19, 2024

7

1

1

7

Friday Jan 19, 2024

7

4

4

8

Wednesday Jan 17, 2024

2

8

2

4

Wednesday Jan 17, 2024

8

4

7

9

Wednesday Jan 17, 2024

3

6

9

3

Wednesday Jan 17, 2024

1

1

7

6

Thursday Jan 18, 2024

6

0

9

0

Thursday Jan 18, 2024

6

9

7

1

Tuesday Jan 16, 2024

3

7

2

8

Tuesday Jan 16, 2024

6

4

7

7

Tuesday Jan 16, 2024

9

0

0

2

Tuesday Jan 16, 2024

6

6

7

8

Wednesday Jan 17, 2024

3

2

0

8

Wednesday Jan 17, 2024

7

3

4

7

Monday Jan 15, 2024

8

7

5

3

Monday Jan 15, 2024

0

6

2

1

Monday Jan 15, 2024

2

4

6

1

Monday Jan 15, 2024

6

3

6

9

Tuesday Jan 16, 2024

4

3

2

2

Tuesday Jan 16, 2024

2

4

8

4

Sunday Jan 14, 2024

9

0

9

3

Sunday Jan 14, 2024

1

0

7

0

Sunday Jan 14, 2024

6

3

8

4

Sunday Jan 14, 2024

4

3

1

9

Monday Jan 15, 2024

7

9

7

4

Monday Jan 15, 2024

0

9

7

1

Saturday Jan 13, 2024

5

2

0

3

Saturday Jan 13, 2024

7

6

6

2

Saturday Jan 13, 2024

4

0

4

5

Saturday Jan 13, 2024

6

7

8

3

Sunday Jan 14, 2024

7

9

6

6

Sunday Jan 14, 2024

2

0

3

7

Friday Jan 12, 2024

9

9

3

2

Friday Jan 12, 2024

8

2

4

8

Friday Jan 12, 2024

9

4

4

9

Friday Jan 12, 2024

3

0

3

6

Saturday Jan 13, 2024

3

3

3

8

Saturday Jan 13, 2024

0

9

2

9

Thursday Jan 11, 2024

3

6

6

7

Thursday Jan 11, 2024

6

2

3

3

Thursday Jan 11, 2024

7

4

6

4

Thursday Jan 11, 2024

7

0

5

6

Friday Jan 12, 2024

6

7

2

7

Friday Jan 12, 2024

2

0

3

9

Wednesday Jan 10, 2024

9

4

5

5

Wednesday Jan 10, 2024

7

8

9

2

Wednesday Jan 10, 2024

3

4

6

8

Wednesday Jan 10, 2024

3

6

7

9

Thursday Jan 11, 2024

7

8

1

8

Thursday Jan 11, 2024

7

6

9

3

Tuesday Jan 09, 2024

5

2

8

0

Tuesday Jan 09, 2024

8

2

7

2

Tuesday Jan 09, 2024

2

8

5

4

Tuesday Jan 09, 2024

2

0

5

9

Wednesday Jan 10, 2024

3

1

6

5

Wednesday Jan 10, 2024

4

7

6

9

Monday Jan 08, 2024

7

1

7

8

Monday Jan 08, 2024

6

2

3

7

Monday Jan 08, 2024

0

1

7

1

Monday Jan 08, 2024

8

6

5

8

Tuesday Jan 09, 2024

0

8

5

8

Tuesday Jan 09, 2024

3

6

7

4

Sunday Jan 07, 2024

4

6

1

9

Sunday Jan 07, 2024

1

8

8

3

Sunday Jan 07, 2024

0

6

0

6

Sunday Jan 07, 2024

4

7

8

1

Monday Jan 08, 2024

9

1

7

2

Monday Jan 08, 2024

1

5

7

6

Saturday Jan 06, 2024

3

5

8

8

Saturday Jan 06, 2024

9

2

0

7

Saturday Jan 06, 2024

2

4

4

0

Saturday Jan 06, 2024

4

5

3

6

Sunday Jan 07, 2024

6

6

4

8

Sunday Jan 07, 2024

8

9

9

1

Friday Jan 05, 2024

1

1

5

9

Friday Jan 05, 2024

6

3

0

3

Friday Jan 05, 2024

0

6

1

6

Friday Jan 05, 2024

0

5

5

7

Saturday Jan 06, 2024

0

7

1

3

Saturday Jan 06, 2024

3

9

4

6

Thursday Jan 04, 2024

5

9

5

8

Thursday Jan 04, 2024

1

1

7

1

Thursday Jan 04, 2024

3

0

7

4

Thursday Jan 04, 2024

2

4

6

0

Friday Jan 05, 2024

8

4

3

1

Friday Jan 05, 2024

7

4

6

1

Wednesday Jan 03, 2024

6

4

4

9

Wednesday Jan 03, 2024

4

7

5

6

Wednesday Jan 03, 2024

1

6

7

5

Wednesday Jan 03, 2024

2

2

1

3

Thursday Jan 04, 2024

2

9

2

9

Thursday Jan 04, 2024

7

2

9

2

Tuesday Jan 02, 2024

1

9

6

5

Tuesday Jan 02, 2024

9

3

4

3

Tuesday Jan 02, 2024

8

6

5

1

Tuesday Jan 02, 2024

8

0

2

9

Wednesday Jan 03, 2024

8

0

4

8

Wednesday Jan 03, 2024

6

6

5

6

Monday Jan 01, 2024

3

7

0

0

Monday Jan 01, 2024

1

3

3

6

Monday Jan 01, 2024

2

6

2

7

Monday Jan 01, 2024

2

6

7

3

Tuesday Jan 02, 2024

6

1

0

1

Tuesday Jan 02, 2024

6

8

7

2

Sunday Dec 31, 2023

7

6

4

1

Sunday Dec 31, 2023

3

6

4

4

Sunday Dec 31, 2023

2

1

1

3

Sunday Dec 31, 2023

6

6

9

1

Monday Jan 01, 2024

2

5

6

6

Monday Jan 01, 2024

4

9

1

5

Saturday Dec 30, 2023

2

2

4

0

Saturday Dec 30, 2023

5

0

3

9

Saturday Dec 30, 2023

6

2

3

5

Saturday Dec 30, 2023

1

4

2

2

Sunday Dec 31, 2023

2

7

2

1

Sunday Dec 31, 2023

0

4

7

3

Friday Dec 29, 2023

2

8

5

5

Friday Dec 29, 2023

3

9

4

0

Friday Dec 29, 2023

4

2

3

4

Friday Dec 29, 2023

5

8

2

4

Saturday Dec 30, 2023

9

1

7

5

Saturday Dec 30, 2023

9

5

3

7

Thursday Dec 28, 2023

5

1

4

5

Thursday Dec 28, 2023

0

5

0

3

Thursday Dec 28, 2023

3

3

1

6

Thursday Dec 28, 2023

6

3

0

1

Friday Dec 29, 2023

2

5

4

9

Friday Dec 29, 2023

8

0

3

8

Wednesday Dec 27, 2023

7

8

6

0

Wednesday Dec 27, 2023

8

1

2

6

Wednesday Dec 27, 2023

4

8

2

7

Wednesday Dec 27, 2023

5

5

4

2

Thursday Dec 28, 2023

1

1

8

4

Thursday Dec 28, 2023

5

6

1

7

Tuesday Dec 26, 2023

9

3

7

5

Tuesday Dec 26, 2023

3

5

4

8

Tuesday Dec 26, 2023

9

4

6

7

Tuesday Dec 26, 2023

4

7

1

8

Wednesday Dec 27, 2023

9

6

5

2

Wednesday Dec 27, 2023

6

7

6

4

Monday Dec 25, 2023

7

1

4

6

Monday Dec 25, 2023

2

6

9

6

Monday Dec 25, 2023

0

8

2

3

Monday Dec 25, 2023

3

8

4

3

Tuesday Dec 26, 2023

4

7

7

1

Tuesday Dec 26, 2023

9

6

3

1

Sunday Dec 24, 2023

8

9

9

5

Sunday Dec 24, 2023

1

0

1

6

Sunday Dec 24, 2023

5

8

6

5

Sunday Dec 24, 2023

7

8

0

4

Monday Dec 25, 2023

2

7

7

4

Monday Dec 25, 2023

3

6

4

1

Saturday Dec 23, 2023

0

7

9

0

Saturday Dec 23, 2023

6

2

0

5

Saturday Dec 23, 2023

0

9

9

8

Saturday Dec 23, 2023

2

9

0

7

Sunday Dec 24, 2023

4

2

8

3

Sunday Dec 24, 2023

1

8

3

9

Friday Dec 22, 2023

8

3

0

3

Friday Dec 22, 2023

1

6

2

2

Friday Dec 22, 2023

9

7

1

9

Friday Dec 22, 2023

8

7

1

4

Saturday Dec 23, 2023

1

2

9

1

Saturday Dec 23, 2023

4

2

7

8

Thursday Dec 21, 2023

2

3

3

5

Thursday Dec 21, 2023

7

3

1

9

Thursday Dec 21, 2023

3

6

7

1

Thursday Dec 21, 2023

8

6

8

3

Friday Dec 22, 2023

0

8

4

0

Friday Dec 22, 2023

6

0

1

0

Wednesday Dec 20, 2023

8

7

0

8

Wednesday Dec 20, 2023

2

9

5

3

Wednesday Dec 20, 2023

1

4

6

2

Wednesday Dec 20, 2023

0

2

4

8

Thursday Dec 21, 2023

4

8

0

4

Thursday Dec 21, 2023

0

5

4

6

Tuesday Dec 19, 2023

0

6

5

4

Tuesday Dec 19, 2023

3

4

3

9

Tuesday Dec 19, 2023

8

9

3

4

Tuesday Dec 19, 2023

7

5

6

0

Wednesday Dec 20, 2023

4

5

7

0

Wednesday Dec 20, 2023

4

9

5

3

Monday Dec 18, 2023

0

5

9

9

Monday Dec 18, 2023

5

2

0

6

Monday Dec 18, 2023

4

3

8

6

Monday Dec 18, 2023

1

5

3

8

Tuesday Dec 19, 2023

6

4

7

7

Tuesday Dec 19, 2023

4

9

9

1

Sunday Dec 17, 2023

9

5

9

0

Sunday Dec 17, 2023

3

8

8

4

Sunday Dec 17, 2023

1

1

2

1

Sunday Dec 17, 2023

5

3

0

4

Monday Dec 18, 2023

3

5

6

6

Monday Dec 18, 2023

4

2

5

8

Saturday Dec 16, 2023

5

9

2

3

Saturday Dec 16, 2023

9

4

8

9

Saturday Dec 16, 2023

4

3

0

5

Saturday Dec 16, 2023

2

0

3

4

Sunday Dec 17, 2023

9

8

9

2

Sunday Dec 17, 2023

1

0

1

3

Friday Dec 15, 2023

2

6

3

9

Friday Dec 15, 2023

3

0

0

5

Friday Dec 15, 2023

7

0

8

0

Friday Dec 15, 2023

5

9

6

3

Saturday Dec 16, 2023

3

5

2

2

Saturday Dec 16, 2023

0

6

4

0

Thursday Dec 14, 2023

2

5

5

0

Thursday Dec 14, 2023

8

5

3

5

Thursday Dec 14, 2023

0

9

9

8

Thursday Dec 14, 2023

8

4

2

7

Friday Dec 15, 2023

5

4

4

5

Friday Dec 15, 2023

5

8

9

1

Wednesday Dec 13, 2023

6

4

2

4

Wednesday Dec 13, 2023

0

7

2

9

Wednesday Dec 13, 2023

9

1

1

9

Wednesday Dec 13, 2023

6

7

6

0

Thursday Dec 14, 2023

0

0

9

0

Thursday Dec 14, 2023

7

2

9

3

Tuesday Dec 12, 2023

0

5

5

9

Tuesday Dec 12, 2023

0

9

0

4

Tuesday Dec 12, 2023

2

9

9

5

Tuesday Dec 12, 2023

6

5

2

6

Wednesday Dec 13, 2023

9

5

6

4

Wednesday Dec 13, 2023

3

0

1

4

Monday Dec 11, 2023

2

2

4

2

Monday Dec 11, 2023

8

3

2

8

Monday Dec 11, 2023

1

8

4

8

Monday Dec 11, 2023

6

9

1

5

Tuesday Dec 12, 2023

3

0

4

8

Tuesday Dec 12, 2023

4

2

1

1

Sunday Dec 10, 2023

2

2

9

7

Sunday Dec 10, 2023

4

8

2

3

Sunday Dec 10, 2023

6

1

6

9

Sunday Dec 10, 2023

3

8

2

1

Monday Dec 11, 2023

4

1

3

7

Monday Dec 11, 2023

8

4

7

8

Saturday Dec 09, 2023

0

4

1

0

Saturday Dec 09, 2023

6

9

2

4

Saturday Dec 09, 2023

5

7

2

1

Saturday Dec 09, 2023

3

7

5

2

Sunday Dec 10, 2023

9

3

0

8

Sunday Dec 10, 2023

1

7

2

8

Friday Dec 08, 2023

0

9

2

2

Friday Dec 08, 2023

7

6

1

3

Friday Dec 08, 2023

2

2

7

4

Friday Dec 08, 2023

4

7

9

1

Saturday Dec 09, 2023

6

2

9

6

Saturday Dec 09, 2023

4

6

1

9

Thursday Dec 07, 2023

3

5

5

0

Thursday Dec 07, 2023

9

2

2

7

Thursday Dec 07, 2023

2

7

8

0

Thursday Dec 07, 2023

3

8

6

3

Friday Dec 08, 2023

5

3

7

3

Friday Dec 08, 2023

4

6

0

4

Wednesday Dec 06, 2023

5

3

3

0

Wednesday Dec 06, 2023

8

2

1

6

Wednesday Dec 06, 2023

3

3

9

5

Wednesday Dec 06, 2023

1

4

2

6

Thursday Dec 07, 2023

0

2

7

5

Thursday Dec 07, 2023

4

9

6

9

Tuesday Dec 05, 2023

9

1

1

4

Tuesday Dec 05, 2023

4

9

4

4

Tuesday Dec 05, 2023

8

3

7

9

Tuesday Dec 05, 2023

6

1

9

7

Wednesday Dec 06, 2023

0

4

4

7

Wednesday Dec 06, 2023

8

4

9

6

Monday Dec 04, 2023

6

8

5

1

Monday Dec 04, 2023

5

7

7

1

Monday Dec 04, 2023

1

8

0

4

Monday Dec 04, 2023

8

2

4

9

Tuesday Dec 05, 2023

0

2

8

5

Tuesday Dec 05, 2023

1

2

7

5

Sunday Dec 03, 2023

2

8

1

2

Sunday Dec 03, 2023

1

1

8

6

Sunday Dec 03, 2023

8

1

4

0

Sunday Dec 03, 2023

3

0

3

8

Monday Dec 04, 2023

8

6

5

2

Monday Dec 04, 2023

9

8

9

9

Saturday Dec 02, 2023

1

9

5

9

Saturday Dec 02, 2023

2

4

5

7

Saturday Dec 02, 2023

3

5

5

3

Saturday Dec 02, 2023

4

0

9

8

Sunday Dec 03, 2023

6

1

6

4

Sunday Dec 03, 2023

5

7

2

1

Friday Dec 01, 2023

2

0

2

4

Friday Dec 01, 2023

9

3

3

4

Friday Dec 01, 2023

3

2

1

3

Friday Dec 01, 2023

3

6

3

9

Saturday Dec 02, 2023

0

6

2

6

Saturday Dec 02, 2023

8

3

4

3

Thursday Nov 30, 2023

5

6

3

0

Thursday Nov 30, 2023

7

5

7

6

Thursday Nov 30, 2023

0

3

5

2

Thursday Nov 30, 2023

1

7

4

7

Friday Dec 01, 2023

9

5

3

6

Friday Dec 01, 2023

1

8

1

5

Wednesday Nov 29, 2023

6

5

7

1

Wednesday Nov 29, 2023

4

8

4

5

Wednesday Nov 29, 2023

3

8

8

3

Wednesday Nov 29, 2023

0

0

1

4

Thursday Nov 30, 2023

6

0

7

8

Thursday Nov 30, 2023

1

0

6

2

Tuesday Nov 28, 2023

6

3

5

6

Tuesday Nov 28, 2023

7

0

7

2

Tuesday Nov 28, 2023

2

0

5

3

Tuesday Nov 28, 2023

3

2

6

3

Wednesday Nov 29, 2023

2

6

4

6

Wednesday Nov 29, 2023

2

9

5

0

Monday Nov 27, 2023

7

2

2

9

Monday Nov 27, 2023

1

0

1

1

Monday Nov 27, 2023

9

1

4

0

Monday Nov 27, 2023

9

1

1

2

Tuesday Nov 28, 2023

1

4

1

2

Tuesday Nov 28, 2023

0

1

6

5

Sunday Nov 26, 2023

7

9

3

8

Sunday Nov 26, 2023

4

2

6

1

Sunday Nov 26, 2023

1

0

8

3

Sunday Nov 26, 2023

0

4

3

8

Monday Nov 27, 2023

2

0

3

4

Monday Nov 27, 2023

1

9

7

6

Saturday Nov 25, 2023

2

1

5

5

Saturday Nov 25, 2023

9

7

7

4

Saturday Nov 25, 2023

8

2

6

8

Saturday Nov 25, 2023

0

9

4

1

Sunday Nov 26, 2023

3

2

6

9

Sunday Nov 26, 2023

5

6

6

0

Friday Nov 24, 2023

8

4

2

9

Friday Nov 24, 2023

5

0

5

2

Friday Nov 24, 2023

7

8

4

3

Friday Nov 24, 2023

0

4

0

6

Saturday Nov 25, 2023

3

9

6

6

Saturday Nov 25, 2023

4

0

6

7

Thursday Nov 23, 2023

0

4

7

3

Thursday Nov 23, 2023

3

7

1

9

Thursday Nov 23, 2023

9

7

8

7

Thursday Nov 23, 2023

2

0

6

2

Friday Nov 24, 2023

2

9

5

9

Friday Nov 24, 2023

6

0

1

0

Wednesday Nov 22, 2023

6

5

8

0

Wednesday Nov 22, 2023

8

5

2

7

Wednesday Nov 22, 2023

9

3

2

8

Wednesday Nov 22, 2023

3

8

5

9

Thursday Nov 23, 2023

7

6

5

0

Thursday Nov 23, 2023

5

4

8

1

Tuesday Nov 21, 2023

9

3

4

4

Tuesday Nov 21, 2023

4

2

8

9

Tuesday Nov 21, 2023

6

1

1

8

Tuesday Nov 21, 2023

9

2

4

6

Wednesday Nov 22, 2023

5

0

4

5

Wednesday Nov 22, 2023

3

7

5

4

Monday Nov 20, 2023

7

8

2

8

Monday Nov 20, 2023

5

9

6

9

Monday Nov 20, 2023

1

0

7

8

Monday Nov 20, 2023

9

4

1

0

Tuesday Nov 21, 2023

5

1

0

5

Tuesday Nov 21, 2023

4

8

0

7

Sunday Nov 19, 2023

6

4

0

3

Sunday Nov 19, 2023

8

3

4

4

Sunday Nov 19, 2023

1

6

4

1

Sunday Nov 19, 2023

9

6

3

5

Monday Nov 20, 2023

8

0

9

6

Monday Nov 20, 2023

2

5

2

6

Saturday Nov 18, 2023

6

5

8

3

Saturday Nov 18, 2023

2

6

6

3

Saturday Nov 18, 2023

3

6

3

8

Saturday Nov 18, 2023

7

5

8

4

Sunday Nov 19, 2023

5

7

6

9

Sunday Nov 19, 2023

7

9

2

2

Friday Nov 17, 2023

8

0

4

8

Friday Nov 17, 2023

4

7

9

9

Friday Nov 17, 2023

5

5

5

8

Friday Nov 17, 2023

8

0

7

6

Saturday Nov 18, 2023

0

3

5

3

Saturday Nov 18, 2023

3

7

3

4

Thursday Nov 16, 2023

9

8

7

1

Thursday Nov 16, 2023

6

9

9

3

Thursday Nov 16, 2023

0

7

2

7

Thursday Nov 16, 2023

8

5

0

5

Friday Nov 17, 2023

8

1

6

3

Friday Nov 17, 2023

1

9

7

2

Wednesday Nov 15, 2023

1

0

6

7

Wednesday Nov 15, 2023

2

8

6

9

Wednesday Nov 15, 2023

1

1

6

4

Wednesday Nov 15, 2023

3

6

8

2

Thursday Nov 16, 2023

5

8

8

7

Thursday Nov 16, 2023

0

7

7

2

Tuesday Nov 14, 2023

1

7

5

8

Tuesday Nov 14, 2023

7

4

8

1

Tuesday Nov 14, 2023

6

6

7

8

Tuesday Nov 14, 2023

4

1

9

6

Wednesday Nov 15, 2023

5

8

6

1

Wednesday Nov 15, 2023

8

9

6

9

Monday Nov 13, 2023

1

7

0

0

Monday Nov 13, 2023

2

0

6

3

Monday Nov 13, 2023

3

4

1

3

Monday Nov 13, 2023

4

1

9

1

Tuesday Nov 14, 2023

8

6

0

3

Tuesday Nov 14, 2023

9

4

7

6

Sunday Nov 12, 2023

3

5

9

5

Sunday Nov 12, 2023

2

7

5

6

Sunday Nov 12, 2023

9

8

5

7

Sunday Nov 12, 2023

5

6

3

5

Monday Nov 13, 2023

3

0

8

5

Monday Nov 13, 2023

6

7

2

0

Saturday Nov 11, 2023

0

8

8

9

Saturday Nov 11, 2023

3

9

5

6

Saturday Nov 11, 2023

1

1

7

1

Saturday Nov 11, 2023

4

8

7

6

Sunday Nov 12, 2023

7

0

9

0

Sunday Nov 12, 2023

8

4

7

7

Friday Nov 10, 2023

2

9

5

1

Friday Nov 10, 2023

9

5

8

0

Friday Nov 10, 2023

7

4

7

1

Friday Nov 10, 2023

3

4

0

5

Saturday Nov 11, 2023

5

4

5

8

Saturday Nov 11, 2023

0

5

5

2

Thursday Nov 09, 2023

8

2

8

0

Thursday Nov 09, 2023

6

9

0

0

Thursday Nov 09, 2023

3

4

2

3

Thursday Nov 09, 2023

8

1

5

9

Friday Nov 10, 2023

8

4

8

9

Friday Nov 10, 2023

5

9

7

9

Wednesday Nov 08, 2023

1

4

5

7

Wednesday Nov 08, 2023

9

7

9

9

Wednesday Nov 08, 2023

0

4

4

6

Wednesday Nov 08, 2023

9

6

4

0

Thursday Nov 09, 2023

4

2

1

2

Thursday Nov 09, 2023

0

8

8

6

Tuesday Nov 07, 2023

8

9

4

4

Tuesday Nov 07, 2023

5

0

8

3

Tuesday Nov 07, 2023

7

6

7

5

Tuesday Nov 07, 2023

9

4

3

5

Wednesday Nov 08, 2023

0

1

5

4

Wednesday Nov 08, 2023

2

0

8

2

Monday Nov 06, 2023

2

9

7

8

Monday Nov 06, 2023

6

5

3

9

Monday Nov 06, 2023

9

9

9

3

Monday Nov 06, 2023

1

6

7

8

Tuesday Nov 07, 2023

0

0

7

3

Tuesday Nov 07, 2023

4

8

7

4

Sunday Nov 05, 2023

8

7

0

1

Sunday Nov 05, 2023

1

0

9

7

Sunday Nov 05, 2023

5

4

1

5

Sunday Nov 05, 2023

3

9

6

4

Monday Nov 06, 2023

2

4

9

9

Monday Nov 06, 2023

6

7

4

4

Saturday Nov 04, 2023

0

2

2

5

Saturday Nov 04, 2023

8

2

0

2

Saturday Nov 04, 2023

5

1

1

5

Saturday Nov 04, 2023

2

9

0

0

Sunday Nov 05, 2023

9

4

9

0

Sunday Nov 05, 2023

1

1

8

6

Friday Nov 03, 2023

6

4

9

2

Friday Nov 03, 2023

8

4

6

2

Friday Nov 03, 2023

6

9

0

7

Friday Nov 03, 2023

0

0

8

7

Saturday Nov 04, 2023

9

2

5

1

Saturday Nov 04, 2023

4

5

4

3

Thursday Nov 02, 2023

5

7

8

3

Thursday Nov 02, 2023

0

1

2

2

Thursday Nov 02, 2023

1

4

1

8

Thursday Nov 02, 2023

7

2

6

5

Friday Nov 03, 2023

8

2

1

1

Friday Nov 03, 2023

4

3

6

2

Wednesday Nov 01, 2023

8

5

8

7

Wednesday Nov 01, 2023

2

5

4

8

Wednesday Nov 01, 2023

3

9

7

9

Wednesday Nov 01, 2023

4

8

1

8

Thursday Nov 02, 2023

3

6

9

3

Thursday Nov 02, 2023

4

7

0

3

Tuesday Oct 31, 2023

5

2

4

2

Tuesday Oct 31, 2023

7

6

5

3

Tuesday Oct 31, 2023

6

9

9

8

Tuesday Oct 31, 2023

0

0

2

3

Wednesday Nov 01, 2023

7

7

1

2

Wednesday Nov 01, 2023

0

2

9

1

Monday Oct 30, 2023

2

6

7

4

Monday Oct 30, 2023

4

7

9

9

Monday Oct 30, 2023

3

5

7

8

Monday Oct 30, 2023

0

4

9

0

Tuesday Oct 31, 2023

5

5

5

9

Tuesday Oct 31, 2023

8

2

5

0

Sunday Oct 29, 2023

3

8

5

2

Sunday Oct 29, 2023

1

4

6

7

Sunday Oct 29, 2023

5

3

7

3

Sunday Oct 29, 2023

8

2

7

2

Monday Oct 30, 2023

7

0

0

7

Monday Oct 30, 2023

8

5

9

7

Saturday Oct 28, 2023

4

1

9

4

Saturday Oct 28, 2023

5

1

3

3

Saturday Oct 28, 2023

9

8

4

0

Saturday Oct 28, 2023

1

2

5

0

Sunday Oct 29, 2023

2

5

3

9

Sunday Oct 29, 2023

9

5

5

2

Friday Oct 27, 2023

0

2

1

5

Friday Oct 27, 2023

7

3

4

9

Friday Oct 27, 2023

8

1

7

7

Friday Oct 27, 2023

1

1

1

4

Saturday Oct 28, 2023

2

6

1

9

Saturday Oct 28, 2023

6

8

5

8

Thursday Oct 26, 2023

3

5

3

3

Thursday Oct 26, 2023

5

2

9

2

Thursday Oct 26, 2023

1

9

1

8

Thursday Oct 26, 2023

0

1

1

8

Friday Oct 27, 2023

2

9

4

1

Friday Oct 27, 2023

9

2

1

3

Wednesday Oct 25, 2023

4

9

5

3

Wednesday Oct 25, 2023

6

9

6

1

Wednesday Oct 25, 2023

4

9

5

0

Wednesday Oct 25, 2023

8

6

2

6

Thursday Oct 26, 2023

3

3

7

0

Thursday Oct 26, 2023

5

0

1

6

Tuesday Oct 24, 2023

9

2

8

4

Tuesday Oct 24, 2023

5

1

6

5

Tuesday Oct 24, 2023

3

9

5

8

Tuesday Oct 24, 2023

9

9

7

8

Wednesday Oct 25, 2023

3

1

4

1

Wednesday Oct 25, 2023

8

9

2

5

Monday Oct 23, 2023

2

7

5

4

Monday Oct 23, 2023

0

9

6

2

Monday Oct 23, 2023

4

6

2

9

Monday Oct 23, 2023

7

8

7

6

Tuesday Oct 24, 2023

9

2

2

9

Tuesday Oct 24, 2023

5

0

4

9

Sunday Oct 22, 2023

5

4

9

7

Sunday Oct 22, 2023

9

6

6

8

Sunday Oct 22, 2023

6

5

9

1

Sunday Oct 22, 2023

0

5

6

7

Monday Oct 23, 2023

1

4

5

1

Monday Oct 23, 2023

1

9

8

2

Saturday Oct 21, 2023

4

7

7

5

Saturday Oct 21, 2023

3

4

5

8

Saturday Oct 21, 2023

8

3

5

9

Saturday Oct 21, 2023

7

2

2

4

Sunday Oct 22, 2023

8

7

7

2

Sunday Oct 22, 2023

1

4

9

3

Friday Oct 20, 2023

4

6

5

7

Friday Oct 20, 2023

0

5

9

2

Friday Oct 20, 2023

6

2

4

7

Friday Oct 20, 2023

8

8

7

8

Saturday Oct 21, 2023

1

5

6

0

Saturday Oct 21, 2023

5

7

1

5

Thursday Oct 19, 2023

9

6

5

6

Thursday Oct 19, 2023

4

9

3

9

Thursday Oct 19, 2023

8

4

4

3

Thursday Oct 19, 2023

1

0

4

6

Friday Oct 20, 2023

1

7

6

7

Friday Oct 20, 2023

4

1

4

0

Wednesday Oct 18, 2023

4

6

7

4

Wednesday Oct 18, 2023

6

8

2

5

Wednesday Oct 18, 2023

8

1

4

1

Wednesday Oct 18, 2023

8

7

8

6

Thursday Oct 19, 2023

5

9

3

5

Thursday Oct 19, 2023

0

6

2

2

Tuesday Oct 17, 2023

5

9

4

0

Tuesday Oct 17, 2023

9

3

8

5

Tuesday Oct 17, 2023

0

9

3

8

Tuesday Oct 17, 2023

4

4

7

3

Wednesday Oct 18, 2023

9

9

0

0

Wednesday Oct 18, 2023

9

7

4

8

Monday Oct 16, 2023

1

6

3

1

Monday Oct 16, 2023

0

6

3

6

Monday Oct 16, 2023

4

1

1

1

Monday Oct 16, 2023

4

8

4

9

Tuesday Oct 17, 2023

8

1

3

7

Tuesday Oct 17, 2023

8

5

0

4

Sunday Oct 15, 2023

8

4

2

3

Sunday Oct 15, 2023

2

5

9

8

Sunday Oct 15, 2023

4

6

7

6

Sunday Oct 15, 2023

3

8

3

5

Monday Oct 16, 2023

3

8

8

3

Monday Oct 16, 2023

1

5

0

0

Saturday Oct 14, 2023

4

2

8

5

Saturday Oct 14, 2023

9

2

2

4

Saturday Oct 14, 2023

1

0

8

1

Saturday Oct 14, 2023

3

2

0

4

Sunday Oct 15, 2023

1

7

4

3

Sunday Oct 15, 2023

3

5

6

2

Friday Oct 13, 2023

6

7

7

1

Friday Oct 13, 2023

5

0

0

3

Friday Oct 13, 2023

8

8

7

9

Friday Oct 13, 2023

0

7

0

5

Saturday Oct 14, 2023

6

3

0

8

Saturday Oct 14, 2023

1

9

1

6

Thursday Oct 12, 2023

8

3

1

0

Thursday Oct 12, 2023

3

3

8

7

Thursday Oct 12, 2023

1

9

4

0

Thursday Oct 12, 2023

0

7

5

2

Friday Oct 13, 2023

8

2

5

9

Friday Oct 13, 2023

0

3

7

9

Wednesday Oct 11, 2023

5

2

8

7

Wednesday Oct 11, 2023

7

9

4

8

Wednesday Oct 11, 2023

6

7

4

1

Wednesday Oct 11, 2023

7

9

4

6

Thursday Oct 12, 2023

1

2

2

8

Thursday Oct 12, 2023

3

8

4

2

Tuesday Oct 10, 2023

4

3

9

1

Tuesday Oct 10, 2023

5

5

4

3

Tuesday Oct 10, 2023

8

5

1

8

Tuesday Oct 10, 2023

9

6

1

2

Wednesday Oct 11, 2023

3

7

6

9

Wednesday Oct 11, 2023

6

5

8

9

Monday Oct 09, 2023

2

8

3

1

Monday Oct 09, 2023

6

4

7

0

Monday Oct 09, 2023

5

1

8

1

Monday Oct 09, 2023

6

6

3

6

Tuesday Oct 10, 2023

7

3

3

4

Tuesday Oct 10, 2023

7

9

6

3

Sunday Oct 08, 2023

9

7

6

1

Sunday Oct 08, 2023

7

3

1

5

Sunday Oct 08, 2023

4

9

2

1

Sunday Oct 08, 2023

7

4

0

4

Monday Oct 09, 2023

7

2

5

6

Monday Oct 09, 2023

2

3

6

0

Saturday Oct 07, 2023

4

0

2

0

Saturday Oct 07, 2023

0

2

1

3

Saturday Oct 07, 2023

6

7

1

0

Saturday Oct 07, 2023

5

1

9

7

Sunday Oct 08, 2023

5

7

2

3

Sunday Oct 08, 2023

8

5

2

9

Friday Oct 06, 2023

1

8

2

4

Friday Oct 06, 2023

9

4

4

2

Friday Oct 06, 2023

3

8

0

8

Friday Oct 06, 2023

2

3

1

9

Saturday Oct 07, 2023

8

3

2

8

Saturday Oct 07, 2023

3

7

9

1

Thursday Oct 05, 2023

0

2

2

7

Thursday Oct 05, 2023

8

3

0

1

Thursday Oct 05, 2023

4

0

9

0

Thursday Oct 05, 2023

6

2

7

0

Friday Oct 06, 2023

1

5

1

7

Friday Oct 06, 2023

7

1

0

5

Wednesday Oct 04, 2023

2

1

7

8

Wednesday Oct 04, 2023

5

2

9

3

Wednesday Oct 04, 2023

4

2

9

1

Wednesday Oct 04, 2023

7

5

9

4

Thursday Oct 05, 2023

4

7

3

8

Thursday Oct 05, 2023

4

7

0

1

Tuesday Oct 03, 2023

7

2

9

5

Tuesday Oct 03, 2023

4

4

8

1

Tuesday Oct 03, 2023

8

2

9

8

Tuesday Oct 03, 2023

8

4

1

4

Wednesday Oct 04, 2023

9

1

1

6

Wednesday Oct 04, 2023

2

7

8

2

Monday Oct 02, 2023

0

9

3

5

Monday Oct 02, 2023

8

4

9

2

Monday Oct 02, 2023

3

5

2

5

Monday Oct 02, 2023

8

0

6

1

Tuesday Oct 03, 2023

9

5

5

8

Tuesday Oct 03, 2023

2

4

8

8

Sunday Oct 01, 2023

0

0

7

1

Sunday Oct 01, 2023

9

1

7

9

Sunday Oct 01, 2023

5

4

9

9

Sunday Oct 01, 2023

2

0

6

0

Monday Oct 02, 2023

7

2

5

2

Monday Oct 02, 2023

4

4

5

7

Saturday Sep 30, 2023

6

4

0

3

Saturday Sep 30, 2023

1

3

7

8

Saturday Sep 30, 2023

0

5

6

3

Saturday Sep 30, 2023

3

2

8

0

Sunday Oct 01, 2023

0

4

8

3

Sunday Oct 01, 2023

4

3

9

1

Friday Sep 29, 2023

5

3

6

2

Friday Sep 29, 2023

6

8

2

7

Friday Sep 29, 2023

7

1

3

5

Friday Sep 29, 2023

2

1

2

9

Saturday Sep 30, 2023

4

6

6

1

Saturday Sep 30, 2023

7

2

0

8

Thursday Sep 28, 2023

3

0

8

4

Thursday Sep 28, 2023

8

5

1

1

Thursday Sep 28, 2023

1

5

1

4

Thursday Sep 28, 2023

2

4

9

0

Friday Sep 29, 2023

5

5

7

4

Friday Sep 29, 2023

1

8

6

2

Wednesday Sep 27, 2023

7

0

6

4

Wednesday Sep 27, 2023

0

8

2

3

Wednesday Sep 27, 2023

5

7

6

0

Wednesday Sep 27, 2023

6

8

3

2

Thursday Sep 28, 2023

1

2

8

7

Thursday Sep 28, 2023

2

6

1

7

Tuesday Sep 26, 2023

1

0

3

4

Tuesday Sep 26, 2023

8

3

4

1

Tuesday Sep 26, 2023

5

0

3

8

Tuesday Sep 26, 2023

2

5

0

4

Wednesday Sep 27, 2023

2

7

5

9

Wednesday Sep 27, 2023

7

0

6

3

Monday Sep 25, 2023

7

5

0

1

Monday Sep 25, 2023

9

3

9

0

Monday Sep 25, 2023

5

1

2

9

Monday Sep 25, 2023

8

8

9

4

Tuesday Sep 26, 2023

0

3

6

5

Tuesday Sep 26, 2023

3

0

4

5

Sunday Sep 24, 2023

9

5

9

3

Sunday Sep 24, 2023

8

7

3

2

Sunday Sep 24, 2023

2

7

3

0

Sunday Sep 24, 2023

0

7

2

5

Monday Sep 25, 2023

1

3

9

9

Monday Sep 25, 2023

2

9

7

1

Saturday Sep 23, 2023

9

0

3

3

Saturday Sep 23, 2023

5

4

0

6

Saturday Sep 23, 2023

3

0

7

8

Saturday Sep 23, 2023

3

9

2

9

Sunday Sep 24, 2023

8

6

0

8

Sunday Sep 24, 2023

4

8

0

7

Friday Sep 22, 2023

7

9

0

8

Friday Sep 22, 2023

9

8

7

4

Friday Sep 22, 2023

5

4

8

0

Friday Sep 22, 2023

2

6

6

2

Saturday Sep 23, 2023

5

4

8

1

Saturday Sep 23, 2023

1

6

5

5

Thursday Sep 21, 2023

9

5

0

3

Thursday Sep 21, 2023

2

9

6

6

Thursday Sep 21, 2023

9

7

9

3

Thursday Sep 21, 2023

4

0

8

7

Friday Sep 22, 2023

5

2

4

2

Friday Sep 22, 2023

0

3

9

1

Wednesday Sep 20, 2023

4

0

5

9

Wednesday Sep 20, 2023

3

9

0

4

Wednesday Sep 20, 2023

0

7

8

8

Wednesday Sep 20, 2023

6

8

2

4

Thursday Sep 21, 2023

3

7

2

4

Thursday Sep 21, 2023

8

7

0

5

Tuesday Sep 19, 2023

1

7

2

6

Tuesday Sep 19, 2023

6

9

2

9

Tuesday Sep 19, 2023

4

0

5

4

Tuesday Sep 19, 2023

7

7

3

8

Wednesday Sep 20, 2023

2

8

8

9

Wednesday Sep 20, 2023

7

6

9

5

Monday Sep 18, 2023

8

5

4

6

Monday Sep 18, 2023

1

6

9

8

Monday Sep 18, 2023

4

3

3

7

Monday Sep 18, 2023

7

0

0

6

Tuesday Sep 19, 2023

8

4

6

7

Tuesday Sep 19, 2023

0

3

8

2

Sunday Sep 17, 2023

2

6

4

1

Sunday Sep 17, 2023

4

8

0

3

Sunday Sep 17, 2023

1

0

8

7

Sunday Sep 17, 2023

7

8

1

5

Monday Sep 18, 2023

7

7

9

7

Monday Sep 18, 2023

3

0

9

0

Saturday Sep 16, 2023

2

8

7

6

Saturday Sep 16, 2023

0

6

4

9

Saturday Sep 16, 2023

7

0

5

5

Saturday Sep 16, 2023

5

4

5

6

Sunday Sep 17, 2023

6

3

1

9

Sunday Sep 17, 2023

9

8

4

0

Friday Sep 15, 2023

0

4

7

2

Friday Sep 15, 2023

8

0

7

6

Friday Sep 15, 2023

9

3

7

8

Friday Sep 15, 2023

4

4

1

4

Saturday Sep 16, 2023

2

4

6

3

Saturday Sep 16, 2023

5

2

8

1

Thursday Sep 14, 2023

1

3

1

2

Thursday Sep 14, 2023

9

4

5

1

Thursday Sep 14, 2023

5

3

3

9

Thursday Sep 14, 2023

2

5

3

4

Friday Sep 15, 2023

9

9

8

0

Friday Sep 15, 2023

4

2

7

0

Wednesday Sep 13, 2023

1

4

8

3

Wednesday Sep 13, 2023

6

9

5

2

Wednesday Sep 13, 2023

3

6

2

9

Wednesday Sep 13, 2023

7

6

2

3

Thursday Sep 14, 2023

5

9

6

2

Thursday Sep 14, 2023

3

0

3

8

Tuesday Sep 12, 2023

2

0

2

5

Tuesday Sep 12, 2023

4

2

0

4

Tuesday Sep 12, 2023

3

8

4

1

Tuesday Sep 12, 2023

7

3

8

2

Wednesday Sep 13, 2023

0

6

1

0

Wednesday Sep 13, 2023

6

7

2

0

Monday Sep 11, 2023

2

6

6

4

Monday Sep 11, 2023

6

0

6

7

Monday Sep 11, 2023

3

6

2

6

Monday Sep 11, 2023

8

8

7

3

Tuesday Sep 12, 2023

8

0

0

7

Tuesday Sep 12, 2023

8

2

6

1

Sunday Sep 10, 2023

5

4

2

1

Sunday Sep 10, 2023

3

0

2

5

Sunday Sep 10, 2023

1

4

9

8

Sunday Sep 10, 2023

4

2

9

0

Monday Sep 11, 2023

1

1

7

8

Monday Sep 11, 2023

1

2

9

3

Saturday Sep 09, 2023

2

1

9

9

Saturday Sep 09, 2023

5

3

4

6

Saturday Sep 09, 2023

0

6

1

2

Saturday Sep 09, 2023

1

3

9

0

Sunday Sep 10, 2023

8

6

0

5

Sunday Sep 10, 2023

0

4

6

5

Friday Sep 08, 2023

0

3

4

3

Friday Sep 08, 2023

1

0

3

3

Friday Sep 08, 2023

6

0

4

2

Friday Sep 08, 2023

8

4

7

8

Saturday Sep 09, 2023

6

3

2

1

Saturday Sep 09, 2023

8

3

0

4

Thursday Sep 07, 2023

3

4

7

4

Thursday Sep 07, 2023

1

9

1

0

Thursday Sep 07, 2023

6

5

8

1

Thursday Sep 07, 2023

3

8

4

9

Friday Sep 08, 2023

5

4

9

4

Friday Sep 08, 2023

9

3

9

7

Wednesday Sep 06, 2023

3

5

8

9

Wednesday Sep 06, 2023

0

4

5

5

Wednesday Sep 06, 2023

6

6

7

6

Wednesday Sep 06, 2023

8

6

7

4

Thursday Sep 07, 2023

7

1

7

0

Thursday Sep 07, 2023

7

2

8

5

Tuesday Sep 05, 2023

4

3

6

6

Tuesday Sep 05, 2023

5

4

0

5

Tuesday Sep 05, 2023

2

3

7

3

Tuesday Sep 05, 2023

9

5

7

9

Wednesday Sep 06, 2023

7

4

2

0

Wednesday Sep 06, 2023

0

9

3

0

Monday Sep 04, 2023

7

1

3

7

Monday Sep 04, 2023

1

3

3

1

Monday Sep 04, 2023

5

5

5

0

Monday Sep 04, 2023

1

5

3

8

Tuesday Sep 05, 2023

2

2

9

6

Tuesday Sep 05, 2023

5

0

3

9

Sunday Sep 03, 2023

0

5

0

2

Sunday Sep 03, 2023

6

1

1

8

Sunday Sep 03, 2023

4

8

2

4

Sunday Sep 03, 2023

3

1

4

6

Monday Sep 04, 2023

9

5

7

7

Monday Sep 04, 2023

8

1

5

5

Saturday Sep 02, 2023

5

2

2

9

Saturday Sep 02, 2023

3

4

4

0

Saturday Sep 02, 2023

6

4

4

5

Saturday Sep 02, 2023

4

3

6

0

Sunday Sep 03, 2023

2

9

9

1

Sunday Sep 03, 2023

9

4

0

4

Friday Sep 01, 2023

0

8

4

9

Friday Sep 01, 2023

8

4

4

8

Friday Sep 01, 2023

2

4

7

2

Friday Sep 01, 2023

1

4

4

9

Saturday Sep 02, 2023

2

8

2

2

Saturday Sep 02, 2023

5

3

3

1

Thursday Aug 31, 2023

9

2

7

2

Thursday Aug 31, 2023

1

3

5

5

Thursday Aug 31, 2023

5

5

1

6

Thursday Aug 31, 2023

4

0

6

2

Friday Sep 01, 2023

6

1

9

2

Friday Sep 01, 2023

2

0

4

3

Wednesday Aug 30, 2023

1

8

4

2

Wednesday Aug 30, 2023

8

9

0

1

Wednesday Aug 30, 2023

6

9

3

6

Wednesday Aug 30, 2023

9

3

0

5

Thursday Aug 31, 2023

3

4

6

6

Thursday Aug 31, 2023

2

9

0

4

Tuesday Aug 29, 2023

0

1

9

0

Tuesday Aug 29, 2023

0

9

1

0

Tuesday Aug 29, 2023

9

8

4

5

Tuesday Aug 29, 2023

2

9

2

5

Wednesday Aug 30, 2023

0

9

5

8

Wednesday Aug 30, 2023

4

5

1

3

Monday Aug 28, 2023

1

5

1

0

Monday Aug 28, 2023

8

6

6

1

Monday Aug 28, 2023

9

6

2

1

Monday Aug 28, 2023

4

8

8

2

Tuesday Aug 29, 2023

0

3

4

4

Tuesday Aug 29, 2023

3

9

8

4

Sunday Aug 27, 2023

2

3

5

3

Sunday Aug 27, 2023

1

9

0

0

Sunday Aug 27, 2023

3

3

9

3

Sunday Aug 27, 2023

6

2

1

5

Monday Aug 28, 2023

4

6

4

3

Monday Aug 28, 2023

8

6

5

1

Saturday Aug 26, 2023

2

3

1

2

Saturday Aug 26, 2023

4

3

6

4

Saturday Aug 26, 2023

3

8

3

5

Saturday Aug 26, 2023

5

6

0

2

Sunday Aug 27, 2023

4

5

5

2

Sunday Aug 27, 2023

8

0

1

1

Friday Aug 25, 2023

2

8

5

7

Friday Aug 25, 2023

6

9

2

9

Friday Aug 25, 2023

7

3

7

0

Friday Aug 25, 2023

1

9

7

3

Saturday Aug 26, 2023

6

7

8

3

Saturday Aug 26, 2023

2

6

5

6

Thursday Aug 24, 2023

6

8

5

2

Thursday Aug 24, 2023

7

2

1

4

Thursday Aug 24, 2023

8

7

8

9

Thursday Aug 24, 2023

2

1

9

7

Friday Aug 25, 2023

9

4

9

1

Friday Aug 25, 2023

9

4

2

8

Wednesday Aug 23, 2023

3

2

9

0

Wednesday Aug 23, 2023

1

4

0

1

Wednesday Aug 23, 2023

2

3

8

4

Wednesday Aug 23, 2023

8

0

6

7

Thursday Aug 24, 2023

9

4

1

7

Thursday Aug 24, 2023

0

9

5

4

Tuesday Aug 22, 2023

5

3

7

9

Tuesday Aug 22, 2023

6

5

0

7

Tuesday Aug 22, 2023

6

4

3

7

Tuesday Aug 22, 2023

9

8

9

5

Wednesday Aug 23, 2023

8

6

7

2

Wednesday Aug 23, 2023

0

0

3

6

Monday Aug 21, 2023

8

2

4

8

Monday Aug 21, 2023

4

1

8

9

Monday Aug 21, 2023

1

3

0

0

Monday Aug 21, 2023

2

9

5

3

Tuesday Aug 22, 2023

1

8

5

9

Tuesday Aug 22, 2023

6

0

8

0

Sunday Aug 20, 2023

4

3

4

4

Sunday Aug 20, 2023

3

0

4

5

Sunday Aug 20, 2023

9

2

6

9

Sunday Aug 20, 2023

4

1

5

9

Monday Aug 21, 2023

3

1

8

1

Monday Aug 21, 2023

2

5

9

6

Saturday Aug 19, 2023

6

2

7

1

Saturday Aug 19, 2023

5

1

9

4

Saturday Aug 19, 2023

5

0

4

7

Saturday Aug 19, 2023

9

0

1

6